Tag: ruiny

Kłomino – miasto które zniknęło

W wyniku II wojny światowej Europa została podzielona na dwie strefy wpływów – wolny i demokratyczny zachód pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych oraz komunistyczny wschód z ZSRR i jego krajami satelickimi. Jednym z narzędzi nacisku Kremla na władze w kontrolowanych krajach były wojska radzieckie stacjonujące w garnizonach rozmieszczonych na ich terytorium….
Poligon Biedrusko, czyli wyprawa śladami cywilizacji

Często zapominamy, że obecnie, w świecie oplecionym setkami kilometrów światłowodów, mierzonym bez ustanku przez satelity, nadal są miejsca wydarte ludziom przez naturę. Miejsca, które niegdyś tętniły życiem, a dziś próżno szukać na mapie ich śladu. Niektóre z nich są bliżej niż nam się wydaje… Zaczynamy więc przeprawę przez Poligon Biedrusko….