W wyniku II wojny światowej Europa została podzielona na dwie strefy wpływów – wolny i demokratyczny zachód pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych oraz komunistyczny wschód z ZSRR i jego krajami satelickimi. Jednym z narzędzi nacisku Kremla na władze w kontrolowanych krajach były wojska radzieckie stacjonujące w garnizonach rozmieszczonych na ich terytorium….